Mały jubileusz Słów-miarki

Od kurtuazji do współpracy

     Zaczęło się niewinnie: angażując się w Kole Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz w Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, szukałem dla siebie przystani, gdzie mógłbym spotykać jednocześnie poetę i inżyniera mechanika. Zrodził się we mnie pomysł połączenia dwóch wyrazów ,,słowa” i ,,miarki”, co idealnie wpisało się w moje oczekiwania. I tak powstał tytuł programu ,,Słów-miarka”, do udziału w którym zapraszam ludzi pióra i techniki. Znamienna w tym działaniu jest przychylność moich organizacji SIMP i ZLP O/Poznań, a także patronatu FSNT NOT w Poznaniu.

     Spotkania mają charakter rozmowy o osiągnięciach technicznych, literackich, a także o przygodach, pasjach, dotyczących życia zaproszonego gościa. Przewidują recytację wierszy i przeplatane są piosenkami do słów innych znanych poetów. Mogą w nich brać udział wszyscy chętni, a program jest nagłośniony poprzez strony internetowe naszych organizacji, jak również dzięki kontaktom koleżeńskim z Klubem Literackim ,,Dąbrówka” i innymi środowiskami kultury.

     Pierwsza ,,Słów-miarka” odbyła się 28 czerwca 2019 roku, wzięli w niej udział: poeta Jerzy Beniamin Zimny i inż. mechanik Marian Grochowina. Pomimo pandemii zorganizowaliśmy dziewięć edycji, ciesząc się z frekwencji i podejmowanych tematów. Dziesiąta jubileuszowa ,,Słów- miarka” odbędzie się 10 marca b.r., jak zawsze w salach NOT przy ul. Wieniawskiego 5 o godzinie 17.00. na którą SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Jej uczestnikami  będą tym razem poetka Barbara Tylman oraz inż. mechanik Stefan Strażyński.

     Program nabiera swoich kształtów, odnotowujemy coraz większy udział publiczności wywodzącej się z obydwóch środowisk, a także obecność wielu osób spoza tego kręgu. To sprawia, że zawiązują się nowe znajomości, następuje wymiana poglądów, tworzy się łączność środowisk. Zacieśnia się również współpraca pomiędzy władzami SIMP a ZLP Oddział w Poznaniu, zaczyna pączkować nowymi inicjatywami, począwszy od integracji, wyjazdów techniczno poetyckich, plenerów, konkursów, itp. Zbieżności jest dużo, oby tylko chęci było w nas coraz więcej i dobrodziejów, którzy zechcą wspierać te zamierzenia.

Stanisław Chutkowski