Nowy Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu

14 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.  Dokonano wyboru składu zarządu na nstępną kadencję. Nowym przezesem został Paweł Kuszczyński, funkcję viceprezesa objęła Maria Magdalena Pocgaj. W skład zarządu weszli: Zofia Grabowska-Andrijew, Stanisław Chutkowski, Tomasz Kruczek, Adam Bolesław Wierzbicki. Przewodniczącą  komisji rewizyjnej została Anna Andrych, członkinią Brygida Mielcarek, oraz Marek Słomiak.

Zgromadzenie udzieło absolutorium ustępującemu zarządowi. Podczas dyskusji podkreślano jego znaczące osiągnięcia we wszystkich sferach działalności statutowej, przede wszystkim dobrą kondycję finansową, gwarantującą bezpieczną egzystencję oddziału, rekordową liczbę wydawnictw w okresie kadencji, wprowadzenie na rynek kwartalnika literackiego ReWiry, reaktywowanie Koła Młodych. a także  owocną współpracę z Klubem NOT w Poznaniu,  Sceną na Piętrze, Teatrem w Przejściu, Wydawnictwem Miejskim Posnania.

Ustępujący prezes Zbigniew Gordziej pokreślił znaczący udział Starosty Powiatu Wągrowieckiego i Burmistrza Miasta Śrem  –  w organizację Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

Paweł Kuszczyński dziękując za zaufanie zapewnił, że będzie kontynuował to, co dotąd  stanowiło i stanowi o sile naszego Oddziału:  dzialalność wydawnicza, praca z młodzieżą, integracja środowiska artystycznego, propagowanie twórczości literackiej, współpraca z placówkami kultury na terenie miasta i województwa, wpółpraca z Oddziałami ZLP w Szczecinie, Gorzowie Wlkp.  i  Zielonej Górze.  

JBZ