Promocja antologii wigilijnej „Teraz to już naprawdę” w VII LO w Poznaniu

 

W piątek 17 grudnia w popularnej Dąbrówce, VII LO w Poznaniu, odbyła się promocja antologii wierszy wigilijnych pt. Teraz to już naprawdę wydanej przez Flos Carmeli Sp. z o.o. w Poznaniu pod redakcją Andrzeja Sikorskiego, Marii Dolaty i Roberta Ślotały. 

W antologii, między innymi , znalazły się wiersze  członków Oddziału ZLP w Poznaniu: Mariana Cezarego Abramowicza /1934-1997/ i Wincentego Różańskiego /1938-2009/ oraz   Stanisławy Łowińskiej, Anny Elżbiety  Zalewskiej, Marii Magdaleny Pocgaj i Jerzego  Beniamina  Zimnego.   I jak zawsze, w każdej edycji tego projektu, absolwenci  VII LO – Andrzej Sikorski i Jakub Sajkowski. Poeci kolejno czytali swoje wiersze, przy sporym zainteresowaniu publiczności. Prezentacja transmitowana była przez Internet, w trakcie jej łączono się za pomocą Skype, z poe-tami z zagranicy.