Śremski Laur Literacki

9 września w Śremie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody: „Śremski Laur Literacki” – Zbigniewowi Gordziejowi byłemu mieszkańcowi tego miasta, autorowi wielu cennych inicjatyw na rzecz miejscowej społeczności, dziennikarzowi miejscowej gazety regionalnej. Nagrodzony został także, Tomasz Kruczek, który bardzo często przebywał w Śremie prowadząc tam szkolenia w zakresie informatyki oraz warsztaty poetyckie w miejscowym Klubie Seniora. Nikt inny, tylko on uczył miejscowych poetów pisania Haiku. Trzecim nagrodzonym jest Jerzy Beniamin Zimny, za całokształt twórczości literackiej.

Wydarzenie otworzyła Maria Swidurska, kierownik OPS, krótkim wprowadzeniem dotyczącym  historii Wirydarza, gdzie obecnie odbywają się ciekawe imprezy artystyczne. Spotkanie z literatami uświetnił swoją obecnością burmistrz miasta Adam Lewandowski. Były rozmowy o literaturze, tej wielkiej i tej z szuflady, poeci czytali swoje wiersze, nie szczędzili anegdot i ciekawostek, co niektórzy ujawnili swoje namiętności do pisania. Uroczystość zakończyła młodzieżowa orkiestra dęta. Podczas uroczystej kolacji wzniesiono toast za pomyślność wszystkich poetów. Rozmowy trwały do późnych godzin.