XI. Słów-miarka

Jedna z wielu chwil 

     W dziewiętnastym dniu maja 2023 roku odbyło się w poznańskim Domu Technika NOT kolejne popołudniowe spotkanie (jedenaste) poetki i inżyniera w programie ,,Słów-miarka”. Organizatorami tej ciekawej formy przekazu, którą łączy różnorodność tematyczna, są SIMP Poznań oraz ZLP Oddział w Poznaniu.

     Licznie zgromadzona publiczność z dużym zaciekawieniem wsłuchiwała się we wspomnienia z osobistego i zawodowego życia Piotra Sidorowicza, inżyniera mechanika, uznanego specjalisty konstruktora rożnych typów silników okrętowych, produkowanych w HCP Cegielski, a także Anny Landzwójczak, poetki, absolwentki Politechniki Poznańskiej, nauczycielki matematyki.

Obydwoje są dzisiaj na emeryturze, realizując się w swoich pasjach.

     Spotkanie zaszczycili swoją obecnością, Prezes ZLP O/Poznań Paweł Kuszczyński oraz były Prezes Zbigniew Gordziej, syn niedawno zmarłej, uznanej i zasłużonej poetki Heleny Gordziej. Byli również członkowie Zarządu i poeci. Stronę SIMP reprezentował Wiceprezes Aleksander Łukomski i Prezes Koła Seniorów Wiesław Nowikowski oraz członkowie Zarządu tych organizacji. Szczególnie cieszyła obecność licznie przybyłych miłośników tego programu, dla których wybrzmiewały inżynierskie wspomnienia, wiersze, czytane przez poetkę i piosenki poetyckich utworów, śpiewanych przez Tomka Bateńczuka.

     Kolega Piotr Sidorowicz przedstawił bardzo ciekawe losy rodziny ze strony dziadka, które zahaczają o Rosję i Petersburg, a także wędrówkę ojca, po kresach wschodnich, aby ostatecznie zamieszkać w Poznaniu, gdzie założył rodzinę. On urodził się na Wildzie, tu kończył szkoły, studiował i pracował przez 44 lata w jednym Zakładzie HCP Cegielski, aż do emerytury.

     Poetka Anna Landzwójczak, na wnikliwe dociekania Stanisława Chutkowskiego, prowadzącego program, uchyliła nieznacznie drzwi swojej prywatności, dotyczącej miejsca urodzenia, szkoły, pierwszych wierszy, studiów na Politechnice Poznańskiej oraz dalszego  poszukiwania miejsca dla swojej poezji, a także jej doskonalenia. Poetka recytowała swoje wiersze z wydanych dotychczas ośmiu tomików. Wieczór przeplatały różne piosenki w wykonaniu Tomka Bateńczuka, a jedna z nich była dedykowana poetce, do której tekst zaczerpnął z jej tomiku.

     Piątkowe popołudnie programu ,,Słów- miarka” stało się jedną z wielu chwil, które w otoczeniu wspomnień, poezji i melodii słowa, uzupełniają potrzebę poznawania innych. Zaproszeni goście programu otrzymali pamiątkowe dyplomy, podziękowania za udział oraz trzy metrowe miarki.

Stanisław Chutkowski      

                                                                               

                                                  ANNA LANDZWÓJCZAK