Laponia Magdy Pocgaj w Śremie

      Bardzo dziękuję Dyrekcji i Pracownikom Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za zorganizowanie mi dwóch spotkań na temat Laponii. Wszystko przygotowane było perfekcyjnie! Na pierwsze spotkanie przyszło pięć klas, na drugie cztery klasy ze śremskich szkół podstawowych. Pokaz zdjęć i wrażenia spod koła polarnego cieszyły się dużym zainteresowaniem. A dla mnie był to sentymentalny powrót do „Krainy, jakiej zapomnieć się nie da”.

Maria Magdalena Pocgaj

 

foto: Biblioteka im. Heliodora Święcickiego w Śremie