Pierwsza edycja nowego konkursu

I Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
na tom prozy (opowiadania, nowel
e, powieść)
im. Eugeniusza Paukszty

Zarząd Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

ogłasza konkurs adresowany do wszystkich twórców
zrzeszonych i niezrzeszonych.

Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych książek
o tematyce społeczno-obyczajowej w okresie zachodzących przemian
politycznych i gospodarczych w kraju.

Konkurs adresowany jest do osób dorosłych;
warunek konieczny – ukończone osiemnaści
e lat.

Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.

Prace nigdzie dotąd niepublikowane – opowiadania, nowela, esej – maksymalnie do 30 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach, także nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem należy przysłać do dnia

                                              30 września 2017 r.

na adres:

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

ul. Piekary 17 pok. 907

61- 823 Poznań

W zaklejonej kopercie, oznaczonej godłem, należy dołączyć
swoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
Wymagane jest też oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi
7 listopada 2017r. w
Sali Lubrańskiego UAM w Poznaniu, podczas
40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

Nagrodą główną będzie pamiątkowa statuetka oraz nagrody pieniężne dla zwycięzcy i wyróżnionych. Wyróżnione prace zostaną wydane w formie książkowej w terminie do końca października 2018,
z promocją podczas 41. Listopada Poetyckiego w 2018
roku.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
795 405 688

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz