ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Sobota, 21 stycznia 2017 roku była dla członków poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich dniem wyjątkowym. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w nowej siedzibie oddziału, przy ul. Piekary 17.

Zebraniu przewodniczył kol. Lech Nawrocki.

Prezes ZLP OP Paweł Kuszczyński przedstawił „Sprawozdanie merytoryczne z działalności oddziału za okres:14 maja 2016 r. – 21 stycznia 2017 r.”, a wiceprezes Jerzy Beniamin Zimny zapoznał zebranych ze stanem finansowym w ww. okresie oraz na dzień 21.01.2017.

Prezes zarządu zapoznał członków oddziału z treścią pisma ZLP OP z dnia 20 grudnia 2016 r. do Prezydium ZG ZLP oraz odpowiedzią Prezydium. Pisma dotyczyły rozłamu w naszym oddziale z inicjatywy Urszuli Zybury i Danuty Bartosz, a przede wszystkim utworzenia Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich z siedzibą w Kaliszu.

Przedłożono do współredagowania i akceptacji kolejne pismo – odwołanie, skierowane do Prezydium ZG ZLP oraz do wiadomości Głównej Komisji Rewizyjnej i oddziałów ZLP.

Przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej ZLP OP. Obecny skład tej komisji:

1. Kamila Kampa

2.Bogusław Chmiel

3. Brygida Mielcarek

Uzupełnienie składu zarządu nastąpiło zgodnie ze Statutem ZLP. Do składu 5-osobowego
dołączyli (wybierani w następnej kolejności podczas Walnego Zebrania ZLP OP 14 maja 2016 r.):
Kalina Izabela Zioła i Krzysztof Galas.

Zadowolenie i optymistyczny nastrój towarzyszył nam w trakcie zebrania oraz podczas spotkania, nazwanego noworocznym, choć mamy drugą połowę stycznia. Determinacja prezesa zarządu naszego oddziału i uzyskanie nowej, funkcjonalnej, odpowiedniej dla naszej działalności siedziby są niezaprzeczalnie powodem do zadowolenia, satysfakcji i zapewniają dobrą atmosferę.

Anna Andrych

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz