Wydawnictwa 45. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego /1/

W książce m. in. :

Anna Andrych: Żegnam Erato – 50. książka Heleny Gordziej, Ivo Andrić nie tylko Most na Drinie. Ryszard Biberstajn: Pytania najważniejsze /Edmund Pietryk, Zegar czasu/. Marianna Bocian /1942-2003/: Rozświetlanie przeznaczenia. Jan Zdzisław Brudnicki: Było, będzie i jest w poezji ElżbietyTylendy. Bożena Budzińska /1957-2005/: Więcej niż owoc /Elżbieta Gałęzewska-Krasińska, W niewoli u dzikich gęsi/. Eugenia R. Dabertowa: Dzieciństwo w Kraju Warty /Wandy Wasik/. Anna Dominiak: O twórczości Elżbiety Tylendy. Izabela Fietkiewicz-Paszek: Poemat kresowy, Krystyny Mazur. Zbigniew Gordziej: Zrozumieć, by przebaczyć /Jerzy Fryckowski wybór wierszy/,W objęciach życia /Teresa Januchta, na obrzeżach świtu/, Do usług serca /Jolanta Nowak-Węklarowa, Niepowroty/, W okowach dni /Edmund Pietryk, Cisza/. Bożena Górzyńska-Przybyłowicz: To tylko serce uciekło w okolice dalekie /Eugeniusz Paukszta/. Jerzy Grupiński: Powroty do książek /Tedeusz Wyrwa-Krzyżański, pocałunek i z językiem/, Sieroty po Stedzie /J.B. Zimny, Dzieci Norwida. P. Kuszczyński Wartości zauważone/, Aż was zjadacze chleba w aniołów przerobi /o twórczości Konrada Sutarskiego/. Jan Kanty Pytel /1928-2019/ Pisarski zasiew Romana Brandstaettera. Krystyna Konecka: Wiersze – wyspy Anny Andrych. Agnieszka Kostuch: Czynić widzialnym to, co jest /esej o twórczości Stanisława Grochowiaka/. Paweł Kuszczyński: Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego,  Samemu sobie nie daruję /Leszek Żuliński, Mefisto/, Pierwszy człowiek /Albert Camus/, Podróże z towarzyszeniem muzyki /Eustachy Rylski, Jadąc/, O twórczości poetyckiej Elżbiety Tylendy. Krystian Medard Manteuffel: Bogowie i poeci. Bogdan Nowicki: Kryptoepifanie w poezji Adama Bolesława Wierzbickiego. Małgorzata Osuch: Rzeźbił myśli słowami /o poezji Marka Kośmidera/. Bogdan Urbankowski: Wiersze w kolorach pięknej, dojrzałej jesieni/ Piszę do ciebie nocą, Kalina I. Zioła. Maria Magdalena Pocgaj: Poeta skrzywdzony /wspomnienie o Wojciechu Bąku/. W pejzażu odchodzenia z tego świata /Żegnaj Erato, Heleny Gordziej/, Wiersze w kolorze sepii /Florian Jernas, Księżyc nad Poznaniem,1937/. Piotr Prokopiak: Ratoń  /dramatyczna sylwetka Kazimierza Ratonia/. Józef Ratajczak /1932-1999/: Wstęp do Wierszy wybranych Jolanty Nowak-Węklarowej. Marek Słomiak: Trzy przestrzenie poezji /Anna Landzwójczak,Radosław Grzegorczyk, Igor Jelisiejew/. Czesław Mirosław Szczepaniak: Muszę być czysty kiedy piszę. Andrzej Walter: Przerwać ciszę nadzieją /A-b-r-a-k-a-d-a-b-r-a  Zbigniewa Gordzieja, Niebanalnie nieobliczalny /poezja Adama Lewandowskiego/. Tadeusz Zgółka: Czytanie od tyłu, czyli odrywanie ramy od płótna /nowy tom Dominika Górnego/. Jerzy Beniamin Zimny:  Mityczny lokator słońca /Z domami ludzi, Karol Samsel/, /Rewolucjonista wniebowzięty /Autodafe Karola Samsela/, Munchhausen z Czarnkowa/ szkic o twórczości Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego/, Poeta znad Wierzbaka /sylwetka twórcza Andrzeja Babińskiego/, Osobny jak świecznik /Andrzej Babiński Znicze, 1976/, Historia Słomianego Olbrzyma /Marek Obarski/, Rewizja wyroku /Casus Mieczysława Stanclika/, Trada dla Iwony, cyklamen prawdosłowny /recenzja poematu J. Szatkowskiego/, Dotknęła horyzontu /proza Wandy Wasik/, Półświęty z Ostrobramskiej / Wincenty Różański/, Spowiedź białej owcy /Speceboy Dominika Żyburtowicza/, Powrót z Ziemi obiecanej / Księga dusz wędrujących, Elżbiety Tylendy/. Kalina Izabela Zioła: Gorzki sen dziecka /Tadeusz Stirmer, Śpij dobrze dziecko/, Oczami dziecka /W. Różański, Została nam pusta karta dań tego świata/.


Wydawca: Biblioteka ReWirów, ZLP Oddział w Poznaniu.

Zapraszamy do lektury