Noc Muzeów przy Gajowej 4/8

Wczoraj, w sobotę 18 maja 2024, w ramach Nocy Muzeów, odbył się w Muzeum Kazimiery Iłłakowiczówny w Poznaniu (dawnym mieszkaniu poetki przy ulicy Gajowej 4/8) piękny duchowy spektakl muzyczny z poezją Kazimiery Iłłakowiczówny, zatytułowany „Iłła – Róże, Gołębie i Psalmy”. Organizatorem spektaklu był Związek Literatów Polskich oddział w Poznaniu we współpracy z Biblioteką Raczyńskich i Osiedlem Jeżyce. Przedsięwzięcie to sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Wystąpili:

Magdalena Kozłowska – śpiew

Adam Chronowski – śpiew

Teresa Kołaczek – flet, śpiew

Katarzyna Chronowska – saksofon, pianino, śpiew

Arkadiusz Kozłowski – pianino, gitara, śpiewając

Reżyserem koncertu był Arkadiusz Kozłowski, a konsultacją merytoryczną zajęła się Magdalena Tyl.

Muzeum z trudem pomieściło licznie przybyłych gości. Strofy wielkiej poetki, wzbogacone nastrojową muzyką,  pięknie wybrzmiewały wśród ścian, które do dzisiaj pamiętają swoją niezwykłą lokatorkę.

Wszystkim rozdano śpiewniki z wydrukowanymi tekstami utworów wielkiej Poznanianki, więc wielu gości włączyło się czynnie do spektaklu, śpiewając i czytając wiersze Iłły razem z artystami.

Na zakończenie tego wzruszającego spotkania Paweł Kuszczyński, Prezes zarządu ZLP OP, przeczytał swój wiersz „Nieradosna wielkość”, poświęcony Kazimierze Iłłakowiczównie.

Koncert „Iłła – Róże, Gołębie i Psalmy” w piękny sposób przywołał znów do życia znakomitą poetkę z ulicy Gajowej.

 


Był to pierwszy punkt dużego projektu pt.  „HERSTORIA  Z GAJOWEJ 4/8. IŁŁA I JEJ JEŻYCKIE KONTEKSTY”, którego realizacja potrwa sukcesywnie do jesieni tego roku.

Kalina Izabela Zioła

poznańskie poetki: Dagmara Magda i Kalina

             Paweł Kuszczyński z Kaliną i Magdą 

             Paweł Kuszczyński czyta swój wiersz

 

                     w atmosferze święta poezji