Międzynarodowy Listopad Poetycki /1/

14 listopada 1988 r. Włodzimierz Braniecki pisał na łamach Głosu Wielkopolskiego:

101 poetów z 14 krajów uczestniczyło w XI Listopadzie Poetyckim

W sobotę zakończył się w Poznaniu XI Międzynarodowy Listopad Poetycki. Trwał on cztery dni od 9 do 12 listopada i uczestniczyło w nim 70 polskich poetów oraz 31 zagranicznych z 13 krajów.

W sobotę w Sali kameralnej Liceum Muzycznego przy ul Solnej z referatem „Miłosza książka fałszywych prognoz”, który wywołał ożywioną dyskusję, wystąpił profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny krakowskiego miesięcznika „Zdanie” Marian Stępień.

Następnie odbył się Turniej Jednego Wiersza, w którym uczestniczyło 42 poetów rozpoczynających swą poetycką twórczość. Jury pod przewodnictwem Mariana Stępnia pierwszą nagrodę i puchar „Głosu Wielkopolskiego” przyznało Zdzisławie Kaczmarek z Lwówka za wiersz „Vincent van Gogh do brata”, drugą nagrodę  – Dagmarze Zimnej z Poznania , trzecią – Piotrowi Bagińskiemu z Poznania; wyróżnienia – Ewie Galoch z Turku i Hannie Szeląg z Poznania.

W konkursie poezji śpiewanej I nagrodę zdobyła Bożena Radwańska  z Pruszkowa.

XI Listopad dobrze się przysłużył popularyzacji współczesnej  poezji.  (bran)