Konkurs o Nagrodę Literacką 45. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W POZNANIU
zaprasza
AUTORÓW WYDAWNICTWA STOWARZYSZENIA FUNDACJE
do udziału

W KONKURSIE O NAGRODĘ LITERACKĄ
45. MIĘDZYNARODOWEGO LISTOPADA POETYCKIEGO
W POZNANIU

Tomy poezji wydane w roku 2021 
języku polskim

prosimy nadsyłać w trzech egzemplarzach

do dnia 15 września 2022 roku
_________________________________________________

Do trzech egzemplarzy tomu poetyckiego należy dołączyć małą kopertę zawierającą kartkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz danymi adresowymi, e-mailem lub numerem telefonu.

Wybory wierszy nie będą brane pod uwagę.

Organizator konkursu powoła kompetentne jury.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas 45. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, w dniu 3 listopada 2022 roku lub na stronach internetowych Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu: www.zlp.poznan.pl oraz na Facebooku.

Laureat Nagrody Literackiej (nagroda statuetka i dyplom) oraz osoby wyróżnione otrzymają powiadomienie o terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagrody.

Tomy poezji prosimy nadsyłać na adres:

Maria Magdalena Pocgaj
Związek Literatów Polskich
ul. Knapowskiego 22/5
60-126 Poznań