Poniedziałek, 15 lutego – ostatni odcinek „Żywiąc słowo”: Janusz Sauer

     W dniu dzisiejszym, o godzinie 19.00 usłyszymy (YouTube) wiersze w ostatnim już, szesnastym odcinku „Żywiąc słowo”. Romuald Grząślewicz zaprezentuje poezję Janusza Sauera.

  Warto było, poprzez obejrzenie poszczególnych odcinków cyklu, uczestniczyć w tym ważnym zdarzeniu kulturalnym, wiążącym się z 43. Międzynarodowym Listopadem Poetyckim  i na progu 100. rocznicy powstania poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Program realizowany był przez wiele kompetentnych osób,
którym składamy serdeczne podziękowanie.

Scena na Piętrze prezentuje

YouTube ŻYWIĄC SŁOWO

cykl programów z wierszami poetów
 Wielkopolski
_______________________________

Patronat Honorowy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
_______________________________

Kazimiera Iłłakowiczówna, Wincenty Różański, Łucja Danielewska, Tomasz Agatowski, Helena Gordziej, Edmund Pietryk, Roman Brandstaetter,  Aleksander Wojciechowski… W sumie 16 poetów.

Muzyka  dla metafor stanowi tło – dyskretne ale i znaczące.

Romuald Grząślewicz – wieloletni kierownik Sceny na Piętrze – autor scenariusza i reżyser przedsięwzięcia, zaprosił do współpracy Zbigniewa Gordzieja – Prezesa Zarządu Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich – w charakterze kierownika literackiego.

Scenariusz i reżyseria:       Romuald Grząślewicz
Scenografia:                         Maria Kania
Kierownictwo muzyczne:  Piotr Żurowski
Kierownictwo literackie:   Zbigniew Gordziej
Kierownictwo techniczne: Eryk Kozłowski
Współpraca:                         Norbert Pawliczak

AKTORZY:  
                                               Agnieszka Różańska
                                               Andrzej Lajborek
                                               Jan Janusz Tycner
                                               Romuald Grząślewicz 

Wideorejestracja: LARUSS
                                                Mateusz Boruczkowski
                                                Marcin Lara
                                                Maciej Szczygieł

Współpraca redakcyjna:    Juliusz Podolski
                                                Magda Fabiś
                                                Iza Jarczyk
                                                Ewa Kroma
                                                Małgorzata Paradowska

oraz
*  ESTRADA POZNAŃSKA
*  FUNDUSZ POPIERANIA TWÓRCZOŚCI ZAiKS
*  WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
     i CENTRUM ANIMACJI KULTURY
*  ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH
     ODDZIAŁ W POZNANIU
*  L O Ż A Przyjaciół Sceny

Patronat Medialny:
POLSKA GŁOS WIELKOPOLSKI
S U K C E S  po poznańsku

Produkcja:
FUNDACJA sceny na piętrze TESPIS                                                       

Premiera pierwszego z szesnastu odcinków cyklu odbyła się
w poniedziałek 2 listopada 2020 roku o godzinie 19.00

Emisja kolejnych odcinków – w każdy poniedziałek o godzinie 19.00
__________________
Po czasie wyemitowania można również zobaczyć-odsłuchać w dowolnej porze.
_________________

oprac: Anna Andrych
na podstawie: informacja  Romuald Grząślewicz, Piotr Żurowski
zdjęcie: Confero.pl