„Zdarzyło się wczoraj” – wspomnieniowe świętowanie 100-lecia

Od redakcji

          Setna rocznica powstania Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu chyba wszystkich nas, zrzeszonych w tym twórczym gronie nastraja refleksyjnie. Toż to cały wiek istnienia, w ciągu którego przychodzili i odchodzili wielcy ludzie pióra, postaci barwne i nietuzinkowe, niejednokrotnie sławne, które w większy lub mniejszy sposób wpływały na środowisko literackie nie tylko naszego miasta. „Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy”. To także swoista forma spotkania z przeszłością, w której tak niedawno byliśmy razem z tymi, których obok nas już nie ma.

          Jednak nie chodzi nam o wywołanie samej tylko nostalgii, choć pomieszczone tutaj opisy trudnych i bolesnych przeżyć oraz faktów mogą ją sugerować. Przypomnimy sobie wybrane zdarzenia z życia naszego oddziału, relacje pomiędzy literatami, fragmenty biografii tych, którzy zapisali się w historii Poznania i kraju prawdziwie złotymi literami. Poznamy wspomnienia nie tylko nasze – członków poznańskiego oddziału ZLP – lecz także osób, którym blisko było do obecnych w tym oddziale pisarzy, poetów, dziennikarzy, kronikarzy.

          Pomysłodawcą niniejszej publikacji jest prezes Zarządu Poznańskiego Oddziału ZLP, Zbigniew Gordziej. W roku świętowania tak zaszczytnego jubileuszu, dobrze jest sięgnąć pamięcią wstecz i przywołać to, co dostarczało nam pozytywnych emocji, kształtowało wrażliwość, krzepiło ducha. 

 

 

admin