Rezygnacja Anny Andrych

 W związku z rezygnacją naszej koleżanki Anny Andrych z dniem 10 listopada 2021 roku z funkcji sekretarza Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, członka Zarządu oraz administratora-redaktora strony internetowej naszego oddziału składamy jej serdeczne podziękowanie za współpracę.

Niemożność dalszego pełnienia przez nią obowiązków ze względu na stan zdrowia, przyjmujemy jako losową konieczność, gdyż pełne zaangażowanie i oddanie dla spraw oddziału ze strony Anny jest wszystkim znane. Życzymy jej powrotu do zdrowia i pełni sił, realizowania twórczych zamierzeń i pasji.

Jednocześnie podajemy do wiadomości,  że z dniem 1 grudnia 2021 roku strona internetowa naszego oddziału zostaje chwilowo zawieszona. 
                              

Maria Magdalena Pocgaj

Wiceprezes Zarządu
Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich