Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich w Warszawie

W dniach 8 i 9 czerwca 2019 r. w Domu Literatury w Warszawie
odbył się 32 Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich.
Na Zjeździe wybrano nowe władze naczelne.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich:

1. Marek Wawrzkiewicz – prezes
2. Zbigniew Gordziej – wiceprezes (prezes zarządu  poznańskiego oddziału ZLP)
3. Zbigniew Milewski – wiceprezes
4. Grzegorz Wiśniewski – wiceprezes
5. Andrzej Żor – wiceprezes
6. Jan Cichocki– sekretarz generalny
7. Aldona Borowicz – skarbnik
8. Kazimierz Burnat – członek prezydium, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
9. Andrzej Walter – członek prezydium
10. Andrzej Wołosewicz – członek prezydium

W składzie Zarządu Głównego znalazł się Paweł Kuszczyński (członek poznańskiego oddziału ZLP)

Anna Andrych jest zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
(przewodniczący – Grzegorz Trochimczuk).

Gratulujemy nowo wybranym członkom władz ZLP, życząc sukcesów oraz wytrwałości w działalności na rzecz naszych Koleżanek i Kolegów, a także dla dobra kultury i literatury.

admin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz