Komunikat Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu dotyczący Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Komunikat Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

W związku z zaistniałą sytuacją, organizatorzy 37. Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny na debiut roku 2019, informują o zmianach jakie będą miały miejsce w najbliższych miesiącach.

Są one następujące:

Termin nadsyłania tomów poetyckich przedłuża się do 31 maja 2020 roku.

Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora w terminie do końca czerwca 2020 r.

Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody nastąpi podczas
43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (na początku listopada 2020 r.)

Laureat zostanie powiadomiony o dokładnym terminie i miejscu wręczenia Nagrody, w terminie do końca września 2020 r.

Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego zostaną zaprezentowane na witrynie poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – www.zlp.poznan.pl oraz w piśmie literackim ReWiry.

Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.

Organizator Konkursu:

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

Tomy poetyckie należy nadsyłać na adres:

Jerzy Beniamin Zimny
ul. Worcella 9
61-419 Poznań

• Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze,
osoby, reprezentujące instytucje kultury i media i charakterze literackim.

• Książki autorów, pisane w języku polskim, wydane w 2019 roku,
należy wysłać na adres Organizatora Konkursu
w 3 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.

• Nadesłanie tomów poetyckich jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i stanowi
deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej
cechy poetyckiego debiutu (z numerem ISBN).

Konkurs od prawie 40 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami.
Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji, zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.
Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny.
Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich. Z Poznaniem związała swoje życie,
a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

admin


Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz