„Dzień Leszczyński” (5 listopada) – 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki

     Celem imprezy jest edukacja literacka młodzieży, popularyzacja poezji współczesnej oraz integracja środowisk twórczych.

„Dzień Leszczyński” zorganizowany został po raz 26. Świętowanie rozpoczęło się o godz. 10:00 spotkaniem #PoeticawRatuszowej. Dalszą część programu wypełniły lekcje poetyckie, stanowiące okazję do bezpośredniego kontaktu autorów z publicznością.

Od godz. 12:00 w szkołach oraz bibliotekach Leszna odbywały się spotkania, podczas których o swojej twórczości opowiedzieli:

Natalia Belczenko – Biblioteka Ratuszowa


(Wicedyrektor MBP w Lesznie – Krzysztof Taciak
i Natalia Belczenko z Ukrainy)

Krystyna Grys – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

Magdalena Cybulska – III Liceum Ogólnokształcące

 

Krystyna Mazur – Zespół Szkół Ekonomicznych

(Krystyna Mazur, Dariusz Pawlicki)

Dariusz Pawlicki – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

(pierwszy z prawej – Dariusz Pawlicki)

Organizatorem „Dnia Leszczyńskiego” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie, Miasto Leszno oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

 

 

 

Na zdjęciach Patryka Szekulskiego m.in.:
Wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie  mgr Krzysztof  Taciak, mgr Ewa Nabzdyjak oraz poeci: Krystyna Mazur ze Szczecinka, Natalia Belczenko z Ukrainy, Magdalena Cybulska z Łodzi, Dariusz Pawlicki z Wrocławia, Krystyna Grys z Leszna.
„Dzień Leszczyński” – w Izbie Pamięci poety Stanisława Grochowiaka.

Tekst: strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. St. Grochowiaka w Lesznie

tekst: Krystyna Grys

zdjęcia: Patryk Sekulski – MBP Leszno


opracowanie całości: Anna Andrych