Inauguracja 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – część I

W dniu 4 listopada 2021 roku o godzinie 15.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 78) odbyła się uroczysta Inauguracja 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, wieńczacego obchody 100-lecia Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

Po fortepianowym entre Dominika Górnego (kompozycją własną), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zbigniew Gordziej oficjalnie otworzył Festiwal, powitał przybyłych gości, uczestników Festiwalu oraz  miłośników poezji. 

Anna Andrych wspomniała zmarłych poetów z Poznańskiego Oddziału ZLP,
a zebrani uczcili ich pamięć chwilą ciszy.

Słowo do literatów, w nawiązaniu do stulecia związku, skierowała Maria Magdalena Pocgaj.
____________________________________

Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz wręczył złote i srebrne Odznaki Honorowe za wybitne zasługi dla naszej organizacji.

Złote odznaki otrzymali:

Helena Gordziej
Zbigniew Gordziej
Maria Magdalena Pocgaj
Jerzy Beniamin Zimny 
Anna Andrych

Paweł Kuszczyński

Adam Lewandowski

___________________________________

Na srebrne odznaki zasłużyli:

Teresa Januchta
Mirosława Prywer

Elżbieta Gałęzewska-Krasińska

Krystyna Mazur

 


____________________________________

Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Dominik Górny (członek Poznanskiego Oddziału ZLP) dokonał wręczenia Medali Labor Omnia Vincit (Praca Wszystko Zwycięża).

Medale otrzymali:

Anna Landzwójczak
Elżbieta Tylenda

Małgorzata Osuch (Przewodniczaca Rady Powiatu Wągrowieckiego)

Jerzy Kondras (Dyrektor Biblioteki Publicznej w Śremie)

 

 

Anna Andrych
Zdjęcia: Aldona Dzielicka