Generacje

    Na przestrzeni 100 lat istnienia Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu wytworzyły się pokolenia twórców, których spuścizna literacka, w miarę upływu czasu nie tylko nie utraciła swego etosu, ale szlachetnieje, nabierając coraz głębszej barwy i mocy. Ukształtowana w obrębie określonych uwarunkowań historycznych, dziejowych i społecznych, może stanowić swoiste zaplecze, emanujące twórczą energią, mimo bolesnego bagażu przeszłości. Niniejsza książka zawiera wybrane recenzje, szkice literackie, eseje i komentarze, których autorami są członkowie naszego oddziału, jak też krytycy i recenzenci z innych kręgów. Warto wymienić takie nazwiska, jak Marianna Bocian, Konrad Sutarski, Józef Ratajczak, Stanisław Grochowiak, Stanisław Chyczyński, Eugeniusz Paukszta, Bogdan Urbankowski, Jan Zdzisław Brudnicki. Przywołane zostały nietuzinkowe sylwetki m. in. Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego, Jerzego Szatkowskiego, Marka Obarskiego, Marka Kośmidera. Pojawiają się poeci „uwikłani w życiopisanie”, jak Andrzej Babiński, Kazimierz Ratoń, Wincenty Różański, ukazani w prawdziwym świetle ich twórczej odrębności. Poszczególne sylwetki jawią się na tle burzliwego literacko przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy nastała era tzw. Nowej Fali. Z kolei opracowany przez ks. prof. dr hab. Jana Kantego Pytla „Poetycki zasiew Romana Brandstaettera” może posłużyć za materiał wyjściowy dla magistrantów, którzy odkryją twórczość tego nie dość pamiętanego w Poznaniu pisarza i translatora Biblii.   

Nie jest to archiwizacja wszelkich tego typu opracowań literackich, powstałych na przestrzeni minionych dekad, niemniej dołożono starań, aby prezentowana publikacja była ciekawa i różnorodna.

Maria Magdalena Pocgaj