Helena Gordziej /1928-2023/

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas, nasza koleżanka Helena Gordziej, wybitna poetka, autorka kilkudziesięciu książek poetyckich, wieloletnia członkini Związku Literatów Polskich.

Pozostajemy w głębokim żalu, rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju.

 Zarząd Oddziału.