Helena Gordziej obchodziła 92 urodziny

        

         W lipcu bieżącego roku Helena Gordziej ukończyła 92 lata życia.
Jest najstarszą członkinią i Dumą Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. 
Kalendarz przypomina jeszcze o Jej imieninach w połowie sierpnia.

 Wielce Szanowna Poetko
– Nasza Nestorko – Droga nam wszystkim Heleno Gordziej,

prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji, podziękowań
oraz życzeń długich lat życia w dobrym zdrowiu i spokoju,
a także pogody ducha każdego dnia!

 

 

Helena Gordziej debiutowała w 1970 roku wierszami na łamach „Gazety Poznańskiej”. W 1979 r. ukazał się jej debiutancki tom „Odchodzące pejzaże”, a następnie m.in. „Między nowiem a pełnią”, „Spragnione źródła”, „Kształty chwil”, „Dzień w kolorze piasku” , „Dekalog jutra”, „Ponaglanie świtów”, „Trzeźwy ból”,„Żegnam Erato”.
Jej wiersze zamieszczono w „Antologii Tysiąclecia Irbis”(1998), w dziesiątkach almanachów i antologii oraz podręcznikach szkolnych.
Dorobek twórczy Heleny Gordziej to 50 książek poetyckich, prozatorskich, satyrycznych i książek dla dzieci: „Zegarynka”, „Chodaczek i Truchcik”, powieści społeczno-obyczajowych: „Bramy czasu” i „Ładny pogrzeb” oraz książki satyrycznej „Szczony i pindy od Chwaliszewa do Wildy”.

Helena Gordziej jest tłumaczką poezji niemieckiej i „Baśni Andersena”. Natomiast jej poezję przetłumaczono m.in. na języki: białoruski, serbsko-chorwacki, grecki, czeski, niemiecki, esperanto, hiszpański, rumuński, ukraiński i francuski.

Na temat twórczości Heleny Gordziej napisano trzy prace magisterskie.

Jest laureatką licznych nagród. Między innymi: Funduszu Literatury, XV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, Międzynarodowego Kongresu Poetów w Lublinie, Nagrody im. Jana Kasprowicza, Nagrody im. Marii Konopnickiej.

Doceniono Helenę Gordziej i uhonorowano m. in. „Złotym Hipolitem”, jako Wybitną Osobowość Pracy Organicznej, , Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Złotym Krzyżem Zasługi.
Przez 35 lat pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
W ciągu kilkunastu lat pełniła funkcję sekretarza Zarządu Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
W 1976 roku razem z Henrykiem Gutowskim założyła pierwsze w Polsce Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych „Ekoart”.
Jest dumna z tego, że przez całe życie mogła pomagać innym, zwłaszcza młodym adeptom pióra.

 

oprac: Anna Andrych
zdjęcia: archiwum ZLP OP,
internet – obrazki online