Schronisko, w którym się mogą spotkać szukający Prawdy

 

       Jest nim książka; ostatnia publikacja Księdza Profesora Jana Kantego Pytla zatytułowana „Świat cały rozgorzał i w ogniach stoi” – Refleksje z wczoraj na jutro” (Poznań 2016, Wydawnictwo Pallottinum).

Autor, członek zwyczajny Rady Naukowej Episkopatu Polski z wyboru Konferencji Plenarnej Episkopatu (1985-1995), archidiecezjalny duszpasterz inteligencji katolickiej (1975-1985), dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (1981-1987), asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu (1989-1996), kierownik Zakładu Nauk Biblijnych (1975-1998), profesor UAM, współtwórca brandstaettologii w Polsce (Prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera 2002-2013), członek Związku Literatów Polskich, tłumacz Listów Więziennych św. Pawła Apostoła i Apokalipsy św. Jana Apostoła, homiletyk, niezależny twórca, tu prowadzi czytelnika w swej liczącej 237 stron publikacji po rozmaitych gościńcach, ścieżkach, ścieżynkach, dróżkach oraz zakosach stale oraz wciąż rozgrywającej się na naszych oczach apokalipsy. Jej „malutkich śmierci” jakby zapewne powiedziała niemiecka noblistka-Żydówka – Nelly Sachs (1891-1970).

Tytuł został zapożyczony z wiersza Lucyny Westwalewiczówny zmarłej w 1945 roku w wieku 34 lat pt. „Abiuracja” , która w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek k. Warszawy przybrała imię zakonne Nulla (Żadna), ponieważ – akcentuje Autor – zawarte w tych strofach słowa: „Cóż łączy mnie z nocą, skoro koło mnie horyzont się zatlił wschodzącą łaską” są akurat nadal aktualne dla wszystkich eksploratorów chęci „bycia”, nie tylko „zaistnienia za wszelką cenę”.

Zresztą do skansenów umknęły dawne, duchowo oraz intelektualnie owocujące spotkania. Te rozmowy niespieszne, przy herbacie, w parku pod drzewami, na werandzie, w kawiarnianym ogródku: teraz zakrzyczane, przekrzyczane z uczepioną do ucha komórką i odpowiednią doń gestykulacją.

I tę dysharmonię stara się w jakimś sensie wyciszyć mądry, dobry, doskonale znający poszarpane życie – Pisarz Kapłan – Ksiądz Profesor Jan Kanty Pytel.

W swojej ciepłej niczym pogodne sierpniowe popołudnie, książce, podzielonej na 21 niezbyt długich rozdziałów przede wszystkim wyjaśnia: skróconą biblijną metrykę świata oraz człowieka z jednoczesnym udzieleniem miłosiernej przestrogi dla żyjącego w człowieku Kaina. Ponadto: stara się zobrazować [czytaj: wytłumaczyć] tzw. casus Hioba, czyli przez nikogo niezawinionego cierpienia; także dylematy (nie)wiary, kłopoty z szeroko pojętą miłością; odpowiedzieć na pytanie o Prawdę; rozwikłać problem wszechogarniającego kłamstwa; wskazać swemu czytelnikowi drogę do jego osobistej i autentycznej wolności . Wszystkie zaś rozważania są niezmiennie oparte na podstawie, częstokroć ocierających się o świętość poetyckich dzieł ze szczególnym wyodrębnieniem Psalmów.                                                                                  (Fragment)

 

Aniela Birecka
http:/ogrodciszy.pl/viewtopicphp?p

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz