Gratulacje i życzenia dla Jubilata – 90 lat ks. prof. Jana Kantego Pytla, członka poznańskiego oddziału ZLP

Ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel urodził się 90 lat temu, w 1928 roku. 10 lat wcześniej Polska odzyskała niepodległość, a Powstanie Wielkopolskie odmieniło los mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

Jan Kanty Pytel – ksiądz, prof. dr hab., b. dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1981-87 ). Biblista, współtwórca Brandstaetterologii w Polsce, prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera ( 2002-2012 ). Książki: autor – 6, współautor- 13, redaktor- 10. Tłumacz, z greki na polski – 5 Ksiąg biblijnych. Recenzent 70 prac naukowych – do tytułu profesora, habilitacji, doktoratu. Jedna do tytułu doktora honoris causa (opat Tyniecki Augustyn Jankowski, benedyktyn, uczony światowej sławy). Kierownik 237 prac magisterskich ( nurt badań: literacki polski, niemiecki, francuski ), autor 270 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Programy autorskie
w TVP 3. Medale: KEN, Złoty Hipolit ( za pracę organiczną ), Optime merenti Archidioecesis Posnaniensis ( Wielce zasłużonemu dla Archidiecezji Poznańskiej) .

Urodzony 4 września 1928 r. w Budzyniu (Wielkopolska), absolwent Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, biblista, tłumacz „Listów Więziennych” apostoła Pawła i „Apokalipsy św. Jana apostoła”, członek Rady Naukowej Episkopatu Polski w latach 1985-1995,
Redaktor wielu wydawnictw. Istotne pośród niezliczonych: Ogólnopolska interdyscyplinarna sesja naukowa 20-22 października 1999 r.” (Szczecin 1999), „Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze” (2002), „Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter (Poznań 2006), „Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta” (Poznań 2007), „Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny” (Poznań 2008), „Roman Brandstaetter. Śpiewak Najświętszej Maryi Panny” (Poznań 2009), „Verbo Domini Servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel sepyuagenario dedicata” (Poznań 2000), „Inaczej. Jeszcze raz o księdzu”(Poznań 2010).

Jedna z najważniejszych książek dla ks.prof. Jana Kantego Pytla, które przyniosły mu satysfakcję i radość to książka „Świat cały rozgorzał i w ogniach stoi” – w tłumaczeniach ukazała się w USA, Japonii i Korei. W grudniu 2018, roku jubileuszu 90.urodzin ukaże się wolumen 650-stronicowy „Chodzę za tobą Chryste. Medytacje dla wszystkich na każdy dzień roku”.

_______________________________

Z okazji Jubileuszu 90. urodzin składamy Księdzu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy najwyższego uznania dla Jego pracy oraz imponującego, cennego dorobku. Dziękujemy za udział w upowszechnianiu kultury w Poznaniu i Wielkopolsce, za rozbudzanie wrażliwości, poczucia piękna i potrzeby rozwoju duchowego, wartości słowa i wartości artystycznych, a także doznań estetycznych.

Działalność Wielce Szanownego Jubilata w poznańskim oddziale Związku Literatów Polskich zaznacza się nie tylko wartościowymi książkami literacko-naukowymi i popularnonaukowymi oraz zawierającymi rozważania dotyczące wiary, ale także aktywnym uczestniczeniem w ważnych zdarzeniach i wydarzeniach kulturalnych, szczególnie dotyczących poznańskiego oddziału ZLP oraz potrzebą współtworzenia z uwzględnieniem życzliwej pomocy.

Pasja i aktywność Księdza Profesora przyczyniły się w znacznym stopniu do pomnożenia dorobku kulturalnego naszego miasta i województwa, zapisały się trwale na mapie kulturalnej kraju.

Jesteśmy dumni, że jest pośród nas tak Znamienita Osobowość. Rozmowy intelektualne z Księdzem Profesorem przynoszą dużą satysfakcję, a on sam jest pełnym życiowej mądrości, ciepła, otwartości i uśmiechu, skromnym człowiekiem.

Niech piękny Jubileusz 90. urodzin stanowi dla Księdza Profesora – Wielce
Szanownego Jubilata
powód do refleksji pełnych zadowolenia i satysfakcji, a jednocześnie do dalszego tworzenia i obdarzania nas nadal wartościowymi jego owocami.

Prosimy o przyjęcie serdecznego podziękowania oraz życzeń – długich lat życia w dobrym zdrowiu, a także pogody ducha na każdy dzień.

 

Zarząd poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich
Redakcja czasopisma „Krajobrazy Kultury”
(zdjęcie – archiwum własne ks. prof. Pytel)

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz