Ważne daty dla Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

          Piętnaście lat temu, 23 sierpnia 2004 roku w Poznaniu zmarła Łucja Danielewska – poetka, pisarka, tłumaczka. Wydała kilka zbiorów poezji, m.in. “Krótki cień południa”, “Rajskie podwórko”, “Prośba o ciszę”, liczne przekłady poezji europejskiej, antologie przekładów z języka bułgarskiego, chorwackiego, serbskiego i węgierskiego.

Łucja Danielewska nazywana była „damą poezji Poznania”. Była przede wszystkim poetką, pierwszy wiersz napisała w wieku 10 lat, a zadebiutowała na łamach Gazety Poznańskiej w 1954 r. wierszami: W oczekiwaniu i Barwa miodu. Już w debiucie prasowym zakreśliła ramy dla swojej sztuki słowa. W jednym z wywiadów mówi: Poezja powinna odtwarzać piękno i strukturę świata, powinna naśladować dzieło stworzenia, ale tez nie przechodzić obojętnie wobec stale rozgrywającej się tragedii. Jej juwenilia docenił Leopold Staff, ale część krytyków zarzuciła młodej debiutantce sentymentalizm i zbytnią czułostkowość. Pierwszą własną książkę przyniósł jej dopiero rok 1972.

Pracowała jako bibliotekarka, poświęcała się życiu rodzinnemu, działalności kulturalnej i literackiej. W latach 1972-1988 prowadziła spotkania z pisarzami i aktorami w Kawiarni Literackiej w Poznaniu przy Starym Rynku.

W latach 1971-1983 była lektorką ociemniałej poetki Kazimiery Iłłakowiczówny. Wyrazem hołdu pamięci dla niej jest książka Portrety godzin, poświęcona ostatnim latom życia Iłły. Po śmierci poetki w jej skromnym mieszkaniu powstało muzeum, którego kustoszem przez wiele lat była właśnie Łucja Danielewska.

Łucja Danielewska jest laureatką licznych nagród literackich. Jej twórczość docenił między innymi Zbigniew Herbert, wyznając w liście do niej: „Książkę pani przeczytałem nie jeden raz i często do niej wracam. Lektura była dla mnie nauką, że jest możliwa poezja intymna i świetna zarazem”.

Dama poezji Poznania, którą Andrzej Babiński wymieniał obok Kazimiery Iłłakowiczówny i Ewy Najwer, a chorwacka poetka Vesna Parun obok Wisławy Szymborskiej stworzyła obraz literatki niezwykle płodnej i mającej imponujący dorobek, aktywnie uczestniczącej w życiu literackim, naukowym i kulturalnym kraju.

Dla upamiętnienia jej dorobku powołano w Poznaniu Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbywa się 13 grudnia, w dniu imienin Łucji.

Na podstawie: Wielkopolski Słownik Pisarek, http://pisarki.wikia.com,
opracowała Dominika Wysocka

Ku pamięci Łucji Danielewskiej, tablica przy ul. Wodnej

foto: Tomasz Dworek

Kalendarium Poznańskie lepszyPOZNAN.pl

oprac: admin
_______________________________________________________

               Również 15 lat temu, 16 sierpnia 2004 roku po długiej chorobie zmarł Tomasz Agatowski – poznański poeta, prozaik, krytyk literacki,  felietonista i reportażysta. Miał 54 lata. Urodził się w 1949 r. w Inowrocławiu. Publikował w prasie wojskowej, tygodniku ,,Wprost” i ,,Dzienniku Poznańskim”. Jego poetyckim debiutem był tomik ,,Są nieba większe”. Potem prowadził swą kawiarnię literacką ,,Finezja twórczości”.  Autor wielu tomików poezji m.in. „Są nieba większe”, „Światło Nemesis”, „Białe modlitwy”, „Jeśli wytrwasz”, „Jaki byłby ogień”, esejów, ponad 2 tys. artykułów prasowych, zbioru aforyzmów „Stajnia Tomasza”. Ukończył Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. zbioru aforyzmów „Stajnia Tomasza”.Prowadził w poznańskich liceach warsztaty poetyckie, które nazywał „Spotkaniami z Tomaszem”.

AT

Zdjęcie: Anna Andrych – archiwum własne

oprac: admin
_______________________________________________________

W dniu 23 sierpnia 1931 roku urodził się Ryszard Maria Danecki, poeta, prozaik, autor librett do oper kameralnych, tłumacz poezji angielskiej, rosyjskiej i niemieckiej.

W czasie wojny był członkiem Szarych Szeregów. Za udział w walkach o wyzwolenie Poznania otrzymał medal i odznaczenie bojowe Weterana 8 Gwardyjskiej Armii. Od 1945 roku należał do 21 PDH im. T. Rejtana – z niej właśnie wyodrębnił się Harcerski Chór Chłopięcy Miniaturka Jerzego Kurczewskiego, w którym śpiewał i był II dyrygentem. Uczył się w Konserwatorium Muzycznym. Maturę w I Liceum im. K. Marcinkowskiego zdał z wyróżnieniem i podjął pięcioletnie studia w Instytucie Literackim im. Gorkiego w Moskwie. Po studiach został publicystą kultury i krytykiem teatralnym.

Pływał jako rybak w Kaspijskiej Flocie: jego portem macierzystym był Derbent w Dagestanie. Oprócz podróży literackich po krajach Europy wędrował także po Azji Środkowej i Kaukazie.
danecki Rysz

 Przez 40 lat pracował jako publicysta kultury i krytyk teatralny w prasie poznańskiej: w Gazecie   Poznańskiej, Tygodniku Zachodnim (był jego współzałożycielem), Ekspresie Poznańskim.

W roku 1952 zadebiutował w Głosie Wielkopolskim poematem o Poznaniu. Był współzałożycielem Grupy Poetyckiej Wierzbak, współorganizatorem ogólnopolskich Poznańskich Listopadów Poetyckich, związał się twórczo z kabaretem Żółtodziób, sceną operową Pro Musica i Piwnicą Jazzową Browar.

Pierwszy zbiór jego wierszy Czarny sześcian ciszy ukazał się w roku 1958. Jest autorem kilkudziesięciu książek poezji i prozy, utworów scenicznych, librett oper kameralnych i kantat, przekładów poezji z niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego. Jego wiersze przetłumaczono na ponad 37 języków – w tym na liczne pozaeuropejskie.

Najbardziej znane jego książki to wznawiany zbiór liryków miłosnych oraz nagrodzona powieść “Kropla oceanu”, zbiór opowiadań “112 Godzin szczęścia” i powieść dla młodzieży “Szaraneria”. Opublikował jedyną wielkopolską trylogię poetycką, na którą składają się tomy: “Poemat Piastowski”, “Tobie, Poznaniu, ten srebrny liść”, i “Wielkopolski Herbarz Poetycki”. W roku 2006 ukazał się tom “Z tarczy słonecznej wypadają włócznie złote”.

Po przejściu na emeryturę nadal pisał. Książką, która specjalnie wpisuje się w krajobraz jego ukochanego Poznania nosi tytuł ,,Od Smakosza do Fregaty – na szlaku poznańskiej cyganerii”. To zbiór anegdot i opowieści o ludziach sztuki i kultury. O barwnych postaciach, bo taką też był Ryszard Danecki.
Zmarł 30 listopada 2013 roku.

Źródło: Związek Literatów Polskich http://literaci.eu/,

Kalendarium Poznańskie lepszyPOZNAN.pl

oprac. admin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz