Biblioteka ReWirów – debiut Barbary Błochowiak

W Bibliotece ReWirów ukazał się kolejny debiutancki tom poezji pt. „Dotyk słowa” Barbary Błochowiak z Poznania.  Redaktorem tomu jest Małgorzata Osuch. Projekt okładki oraz kompozycje graficzne: Piotr Wendland. Zdjęcie autorki: Barbara Mańka. Doradztwo techniczne: Joanna Śnidoda i Krystian Stępiński. Redakcja techniczna: Jerzy Beniamin Zimny.

Wydawnictwo: BR – Biblioteka ReWirów, Poznań 2023 

Barbara Błochowiak (z d. Szyburska). Urodziła się i mieszka w Poznaniu.   

Mając siedem lat napisała wiersz do ,,Świerszczyka” pt. Zajączek – był publikowany.

Podczas nauki w szkole o profilu fotograficznym zaczęła uczęszczać na kółko literackie, które prowadził jej nauczyciel języka polskiego, poeta Nikos Chadzinikolau. Za jego namową postanowiła pisać wiersze. Ich duży dorobek posiada w swoim archiwum (dotychczas niepublikowane).

Zawodowo, pracowała między innymi w Spółdzielni Pracy ,,Fotos” na stanowisku rewidenta zakładowego oraz w Przedsiębiorstwie ,,Budchem”, będąc członkiem Prezydium Rady Nadzorczej i jednocześnie  radną Dzielnicy Jeżyce w Poznaniu (1986 – 1989).

W roku 1994 była współzałożycielką Przedsiębiorstwa ,,Eko-Tech” w Poznaniu, a w 1997 r. właścicielem i dyrektorem Przedsiębiorstwa ,,Enego – Eko – Tech” w Poznaniu.

Za działalność zawodową i społeczną została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi (1989) 

W roku 2008 przeszła na emeryturę kontynuując pracę. Karierę zawodową w 2015 r.  przerwała choroba. Do pracy już nie powróciła.  Zajęła się ukochanym ogrodem i poezją.

Od 2020 roku uczestniczy w zajęciach Klubu Literackiego Projekt ,,Fifna” Fundacji Serdecznik w Poznaniu.

,,Dotyk Słowa’’ jest debiutem wydanym w dojrzałym życiu.