Z perspektywy półrocza

????????????????????????????????????

Z perspektywy półrocza
kilka zdań o kondycji

W bieżącym roku odbędzie się 40. Międzynarodowy Listopad Poetycki. Jednakże nie samym festiwalem żyje nasz oddział przez cały rok, zwłaszcza jego zarząd, który zawsze ma pracy aż nadto. Tak jest zapewne w większości oddziałów ZLP. Prawie nikt spośród ich członków nie ma wyobrażenia, ile tej pracy jest i na czym ona polega. Wiedzą tylko te osoby, które w minionych latach kierowały oddziałem, czuwały nad realizacją podjętych przedsięwzięć, adekwatnych do finansowych możliwości. Bywa, że i wewnątrz zarządu tak naprawdę jedna osoba nie wie, ile detali musi dopiąć druga, ile czynności, starań, ile czasu jej to zajmuje. Każdy jednak ma taki czy inny zakres obowiązków, z których powinien się wywiązywać. Ogólnie rzecz ujmując, w zarządzie panuje pokój i niezbędna współpraca, a kwestie sporne są po to, by się z nimi w zgodzie uporać. Dobrze, jeśli są też głowy, które potrafią myśleć racjonalnie, liczyć i przekładać możliwości zamierzeń na kwoty ściśle do nich dostosowane.

Każdego roku zarząd poznańskiego oddziału ZLP organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Najlepszą Książkę Roku i Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimiery Iłłakowiczówny na Najlepszy Debiut Roku. W 2017 roku ogłoszono także I Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty – jest to konkurs prozatorski.
W trakcie przygotowań jest obecnie „Antologia wierszy o Poznaniu”, która ukaże się jesienią.

Ponad 30 spotkań autorskich odbyło się w tym roku w ramach realizowanego projektu pod nazwą: „Aktywizacja czytelnictwa na terenie miasta Poznania”. Odbędzie się jeszcze 11 takich spotkań, w ramach terapii zajęciowej, w domach pomocy społecznej i domach dziennej opieki.
Członkowie naszego oddziału nieodpłatnie udostępniają swoje książki.

Maria Magdalena Pocgaj (Ławeczka literacka), Anna Andrych (Ocalić w naszej pamięci), Kalina Izabela Zioła (Salony Poetycko-Muzyczne), Krzysztof Galas (Spotkanie swobodnej myśli – Helena Gordziej była gościem lipcowym) organizują spotkania, zauważalne na mapie kulturalnej Poznania i Wielkopolski. Ta działalność przynosi im dużą satysfakcję i radość – prezentują twórczość literatów i nie tylko literatów, osób wartych zauważenia, docenienia, przypomnienia. Doznania estetyczne uczestników spotkań często ubogaca mariaż poezji z muzyką. Krąg zainteresowanych sukcesywnie się powiększa. Warto zaczerpnąć atmosfery, która wewnętrznie buduje i wzmacnia.
Pamiętać trzeba jeszcze o „Lednicy” – z tym hasłem związana jest Stanisława Łowińska.
Poza tym wiele osób organizuje, bądź uczestniczy w różnych przedsięwzięciach kulturalnych, w miejscu swojego zamieszkania (często daleko od Poznania), także w innych środowiskach twórczych, niekoniecznie związanych z literaturą. Są wśród nas koleżanki i koledzy, których pasją jest również fotografia, rzeźba, malarstwo, muzyka.
Członkowie oddziału są zapraszani na indywidualne spotkania autorskie, które organizują różne placówki kultury, w tym przede wszystkim biblioteki, a także szkoły i przedszkola. Często nieodpłatnie.
Wspomnieć należy o dobrej i miłej współpracy z Klubem Literackim „Dąbrówka”, którym kieruje legenda literackiego życia w Poznaniu – Jerzy Grupiński.

W roku bieżącym ukazało się kilka tomów poetyckich członków naszego oddziału, kilka czeka na druk. Najczęściej i najchętniej czytelnicy spotykają się z autorami wydanych także wcześniej książek, w tym prozatorskich, krytycznoliterackich – Jerzym Beniaminem Zimnym i Pawłem Kuszczyńskim.

Do rąk czytelników trafił pierwszy numer „Krajobrazów Kultury”, pisma Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Pismo uzyskało dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację zadań miasta Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na rok 2017.

Na poznańskim muralu z portretami mieszkańców (Osiedle Piastowskie) można zobaczyć poetkę, która zaistniała tam jako osoba reprezentująca mieszkańców Rataj. Jest nią koleżanka z naszego oddziału – Barbara Tylman.

W drugiej połowie roku przewidywanych jest jeszcze kilka znaczących spotkań. W ramach imprez towarzyszących 40. MLP i jednocześnie w cyklu „Ocalić w naszej pamięci” wspominać będziemy Jolantę Nowak-Węklarową. 11 września w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbędzie się benefis Teresy Januchty połączony z promocją jej tomu poetyckiego. Sala Złota posłuży prezentacji twórczości Marii Kogut obok rzeźb w drewnie Mieczysława Koguta. Spotkamy się także m. in. z Ks. Profesorem Janem Kantym Pytlem i z Wandą Wasik. W każdym miesiącu zapraszać będą wyżej wymienieni Organizatorzy, na spotkania z interesującymi postaciami literatury i innych dziedzin sztuki, osobami z naszego oddziału, nie zapominając o tych, którzy są już  po drugiej stronie wierszy.

Ramowy Program 40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego wkrótce będzie udostępniony.
Skąd i jak znajdują się pieniądze na Listopad Poetycki, konkursy, spotkania, honoraria, wydawnictwa, wszelkie inne przedsięwzięcia i cele? O to prawie nikt nie pyta. Same składki członkowskie to kropla w morzu.
Cenimy sobie przychylność władz miasta i samorządu wojewódzkiego, które życzliwym okiem patrzą na aktywne działania poznańskiego oddziału ZLP.

Minęło pół roku, odkąd dzięki staraniom prezesa oddziału, Pawła Kuszczyńskiego mamy nową siedzibę. Kilka osób okazało dobrowolny gest i ofiarowało pewne kwoty oraz zasób artykułów piśmiennych na dobry początek życia oddziału w nowej siedzibie i na potrzeby pracy zarządu. Składamy im serdeczne podziękowanie.

Anna Andrych

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz