43. Międzynarodowy Listopad Poetycki

Komunikat

Komitetu Organizacyjnego 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

Planowana na pierwsze dni listopada 2020 roku tegoroczna edycja Międzynarodowego Listopada Poetyckiego odbędzie się tylko w formule online. Za pośrednictwem Internetu i poprzez zapisy na stronie internetowej Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu (http://zlp.poznan.pl lub zlp-poznan.e-kei.pl) oraz na Facebooku (strona: Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu) przekazane zostaną informacje o najważniejszych zdarzeniach związanych z Festiwalem.

Przyjęcie takiej formy przeprowadzenia Festiwalu związane jest z trwającą pandemią COVID – 19 i obowiązkiem zminimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

W ramach Festiwalu:

  1. W dniu 26 października 2020 roku, o godzinie 18.50, na YouTube zostanie upubliczniony pierwszy odcinek cyklu „Żywiąc słowo”, w którym czytane będą wiersze poetów związanych z Wielkopolską. Kolejne 15 odcinków zostanie udostępnione w następne poniedziałki. Pełniejsza informacja znajduje się na wyżej wskazanych internetowych stronach.

  2. W dniu 5 listopada 2020 roku na YouTube zostanie upublicznione nagranie, w którym zostaną ogłoszone wyniki Konkursu imienia Kazimiery Iłłakowiczówny na Najlepszy Książkowy Debiut Poetycki roku 2019 oraz Konkursu O Nagrodę Literacką 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, a także informacja o przyznaniu Nagrody Za Całokształt Twórczości Literackiej.

  3. W dniu 5 listopada 2020 roku ukażą się następujące publikacje:

– Almanach 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego „Na przekór”

– Antologia prozy „Ziemia nieobiecana”

– Antologia „życioryty”, w której znajdują się wiersze poświęcone zmarłym członkom poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich

– numer 3. kwartalnika literackiego „ReWiry”, wydawanego przez Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki, który planujemy zorganizować w roku 2021, a więc w roku obchodów 100. rocznicy istnienia Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, odbędzie się w formule tradycyjnej, czyli „na żywo”.

 

Zbigniew Gordziej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Poznań, 24 października 2020 r.