„Ocalić w naszej pamięci”. Zakątek Poetycki – Jolanta Nowak-Węklarowa

Dzisiaj, 12 stycznia 2022 roku mija sześć lat, odkąd zabrakło pośród członków Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Jolanty Nowak-Węklarowej.
__________
__________

W poniedziałek 10 stycznia br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu odbyła się uroczystość otwarcia Zakątka Poetyckiego poświęconego pamięci poetki Jolanty Nowak – Węklarowej. Otwarcie zakątka jest jednym z wydarzeń obchodów przypadającego w tym roku 150 – lecia wągrowieckiego „ogólniaka”.

W uroczystości uczestniczyli m. in. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Agnieszka Grzechowiak, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzata Osuch, Wicestarosta Michał Piechocki, Prezes Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego Danuta Chosińska oraz gość specjalny – córka Jolanty Nowak-Węklarowej Edyta Swat.

Gości powitał dyrektor I LO Maciej Patelski. Spotkanie poprowadził Sebastian Chosiński – nauczyciel, pisarz, sekretarz Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego.

Jolanta Nowak – Węklarowa była niegdyś polonistką w Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, dziennikarką, radną Rady Miejskiej w Wągrowcu, członkinią Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu. Wydała ponad 20 tomików poezji, Wiele wierszy zostało przetłumaczonych na ok. 20 języków obcych. Opublikowała też zbiór opowieści „Buntownice”.

Po śmierci poetki wydany został również tomik „Mówię o sobie ciszą”. Stanowi on spełnienie poetyckiej woli Jolanty Nowak-Weklarowej powierzonej Małgorzacie Osuch. Pomieszczone są w nim wiersze z lat 70 i 80 ubiegłego wieku, dotychczas niepublikowane. Tomik ukazał się na okoliczność rocznicy osiemdziesiątych urodzin wągrowieckiej poetki przypadającej 9 grudnia 2020 roku oraz piątej rocznicy śmierci (12 stycznia 2016.),

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Przewodniczaca Rady Powiatu Wagrowieckiego Małgorzata Osuch oraz córka Jolanty Nowak-Węklarowej Edyta Swat.

Swbastian Chosiński odczytał  list gratulacyjny prezesa Zarządu Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Zbigniewa Gordzieja.

 

Na podstawie relacji zamieszczonej na stronie internetowej starostwa wągrowieckiego.
Zdjęcia – ww strona internetowa.